Nyheter  Mandag 26. april 2021

Landssangerstevne på Hamar er avlyst

Grunnet korona, har vi dessverre måttet avlyse landssangerstevnet. Ingen ny dato foreligger.