Nyheter  Fredag 3. mars 2023

Momskompensasjon for 2022

Nå er det åpnet for å sende inn søknad om momskompensasjon for 2022.

Frist for innsending til Norsk Sangerforbund er 20.06.2023.

Momskompensasjon

Søknad om momskompensasjon

Som frivillig organisasjon har vi ikke momsfritak som bedrifter har, men vi har et tilbud om en delvis erstatning gjennom momskompenssjonen.
Dette betyr at det hvert år settes av en pott i statsbudsjettet til dette, som kulturlivet så må fordele seg imellom For at ditt kor skal få en kompensasjon for momsutgifter må du sende inn søknad om dette til forbundet. Denne ordningen administreres av forbundets kasserer, og absolutt siste frist for innsending av skjemaet for refusjon er i august, se skatteetaten for frist år til år.

Du finner skjema under denne linken: Moms_refusjon-2022.docx (live.com)