Nyheter  Onsdag 30. juni 2021

Oversikt over aktiviteter

Under følger en oversikt over planlagte, relevante aktiviteter for 2021-2022.

Sang

Landsmøte: 23.-24.oktober 2021

Landssangerstevnet Hamar&Sang: Avlyst, Ingen ny dato foreligger

NASOM stevne: Helsinki 9.-12.juni 2022 Mer info