Nyheter  Onsdag 30. juni 2021

Oversikt over aktiviteter

Under følger en oversikt over planlagte, relevante aktiviteter 2022.

Kor

Frivillighetsåret

Søndag 1.mai 2022 markerer Norsk Sangerforbund, med sine kor og distrikt rundt om i Norge- FRIVILLIGHETSÅRET 2022. Ulike arrangementer og markeringer vil komme under her etter hvert. Fin måte å feire forbundets bursdag på.

Sang

NASOM stevne: Helsinki 9.-12.juni 2022 Mer info