Fra sør til nord, vi synger i kor!

Distriktsforbundene har som formål å bringe korene i sine distrikt sammen, og gjennomfører lokale arrangementer og stevner. Klikk på distriktet ditt under for å få kontaktinformasjon til ditt distrikt og korene som tilhører.

Oversikt over distriktene

Bergen og Hordaland

Bergen og Hordaland Sangerforbund

Besøk nettside

Sammenslått i 2008.
Bergen Arbeidersangerforbund, Stiftet: 1935
Hordaland Arbeidersangerforbund Stiftet: 1953
Årlig kontingent er for tiden kr. 100,-pr medlem.

Leder og landsstyrerepresentant: Kari Anderssen
Sekavegen 11, 5360 Kolltveit
Tlf:
97 06 42 18 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Gunhild F.Thorgrimsen
Tlf: 40 41 89 22 EpostAustrheim Seniorkor
Karin Haugen, Høgeberget 10, 5943 Austrheim
Tlf: 93 62 01 61 Epost


Bergen Felleskor
Roger Johansen, Skuteviksv. 33a, 5033 Bergen
Tlf: 93 46 22 12 Epost


Damekoret Toneveld
Karen Bratland, A. Abrahamsensvei 15, 5161 Laksevåg
Tlf:
924 08 451 Epost


Løekoret
Vera Rasmussen
Tlf:
9320 1826 Epost
Øver på Selegrendløen på mandagerRoots
Marita Hilleren, Hilleren 27, 5310 Hauglandshella
Tlf:
91 36 16 33 Epost

Lystgården Vokal
Arild Bakke
Tlf: 90 85 13 14 Epost

Innlandet

Innlandet Sangerforbund

Stiftet: 2.oktober 1932
Årlig kontingent er for tiden kr.70,- pr medlem.

Leder og landsstyremedlem: Kåre Haugli
Emil Nordbysvei 28, 2312 Ottestad
Tlf:
62 57 71 59 Epost


Fagforeningens mannskor Hamar stiftet 1915
Ronnie Rusten, Olav Tryggvasonsgt. 81, 2319 Hamar
Tlf:
41 28 28 80 Epost


Fagforeningens mannskor Lillehammer
Hans E. Halvorsen, Grønstadsgate 48, 2609 Lillehammer
Tlf:
92 86 40 45


Gjøvik Mannskor

Karl A. Witzøe, Mustadkroken 12, 821 Gjøvik
Tlf: 61 17 75 30 Mobil: 97 95 14 48 Epost


Damekoret Mjøsklang
Kari Nettli, Vikenstranda 33, 2816 Gjøvik
Tlf:
408 25 415 Epost

Oslo

Oslo Arbeidersangerforbund

Besøk på Facebook

Stiftet: 1919
Årlig kontingent til OAS er for tiden kr. 100,- pr medlem

Leder og landsstyrerepresentant: Jan Fredrik Nord
Svingen 10 D, 0196 Oslo

Mob: 971 96 408 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Ann Hilde Warvik Epost


Akerselva Kvinnekor - stiftet 2016
Line Lie
Epost


Christiania Damekor
- stiftet 1920
Ann Hilde Warvik, Vammavn. 11, 81813 Askim
Tlf: 93 67 11 65 Epost


Damekoret Drikk & Dra
- stiftet 2017
Nina H. Hernæs, Edv. A. Bratvoldsv. 11, 2073 Bøn
Tlf:
95 47 64 86 Epost


Damekoret Tonetreff
- stiftet 1910
Inger Sveen Skaug, Malmøgata 9, 0566 Oslo
Tlf:
41 31 64 21 Epost


Groruddalen arbeiderkor
- stiftet 1933
Bjørn Lindblom, Skytten 81, 1348 Rykkin
Tlf:
94 48 85 38 Epost


NEO+
- stiftet 1987
Arvid Lindblom, Ormlibakken 12, 2074 Eidsvoll Verk
Tlf:
976 67 006 Epost


Vålerenga Mannskor

Bjørnar Nørstebø
Tlf:
40 24 60 82 Epost

Rogaland

Rogaland Sangerforbund

Stiftet: 28. februar 1932
Årlig kontingent til er for tiden kr.50,- pr medlem.

Leder og landsstyrerepresentant:
Ragnhild McInally
Stokkahagen 2, 4022 Stavanger

Tlf:
92 09 61 13 Epost

Vara landsstyrerepresentant:
Kristina Hetland
Tastatunet 16, 4027 Stavanger

Tlf:
95 97 04 34 EpostArbeiderkoret Samklang
- stiftet 1989
Georg Vikshåland
PB 1526 Raglamyr, 5505 Haugesund
Tlf:
40 76 47 85 EpostKorEssa
- stiftet 1992
Wenche Beyer Log
Astraveien 50, 4021 Stavanger
Tlf:
90 83 86 17 EpostNorlyd Blandakor
- stiftet 2012
Marit K. Bjelland
Cecilie Tvedtsgt. 4, 4016 Stavanger
Tlf:
90 05 04 44 Epost

Sauda Mannskor - stiftet 1926
Magne Haraldsen
Tlf:
45 83 78 02 EpostStavanger Damekor
- stiftet 1934
Tordis Helen Halvorsen
Sørhaugveien 3, 4336 Sandnes

Tlf:
41 55 84 97 Epost

Stavanger Mannskor (tidl. Næringsforeningens Mannskor) - stiftet 1920
Arne Hoffmann
Lysefjordgt. 81, 4015 Stavanger

Tlf: 97 50 84 74 Epost

Romerike

Romerike Arbeidersangerforbund

Stiftet: 8. oktober 1950
Årlig kontingent er for tiden kr.100,- pr medlem.

Leder og landsstyrerepresentant: Bjørn Øien
Sundhagaveien 4, 2008 Fjerdingby

Tlf:
63 83 72 77 Mob: 90 72 54 31 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Inger Lise Mobråten
Strømsveien 93, 2010 Strømmen

Tlf:
92 42 52 77 Epost


Strømmen Damekor

Inger Brit Grøndahl, Roseveien 12d, 2007 Kjeller
Tlf:
93 23 17 40 Epost


Strømmen Korforening

Tove Margrethe Solberg, Rustadgrenda 37, 0693 OSLO
Tlf:
90 83 89 19 Epost

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Sangerforbund

Stiftet: 5.februar 1950

Leder og landsstyrerepresentant: Eldbjørg Saksvikrønning
Årdalsvegen 29, 6884 Øvre Årdal

Tlf:
57 66 35 14 Mob: 416 17 483 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Britt Helene Vee Natvik
Hagavegen 9, 6885 Årdalstangen

Tlf:
57 66 15 14 Mob: 91 76 37 88 Epost


Årdalskoret
Eldbjørg Saksvikrønning, Årdalsvegen 29, 6884 Øvre Årdal
Tlf:
57 66 35 14 Mob: 416 17 483 Epost


VDV-Årdal
(Vokal og dramaverkstad) - Barne- og ungdomskor
Elizabeth S. Søvik
Epost

Sørlandet

Sørlandet Sangerforbund

Stiftet: 30. oktober 1932
Årlig kontingent er for tiden kr.25,.- pr medlem.

Leder og Landsstyremedlem: Jorunn P Løkås
Skinnerheia 16, 4634 Kristiansand

Tlf:
38 19 81 51 Mob: 456 02 615 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Liv Thon Vigebo
Epost


Kristiansand Damekor
Jorunn P Løkås, Skinnerheia 16, 4634 Kristiansand
Tlf:
38 19 81 51 Mob: 456 02 615 Epost


Happy Choir (Sound of Happiness)
Stian Brødsjø, PB 450, 4664 Kristiansand
Tlf:
93 04 48 55 Epost

Telemark

Telemark Sangerforbund

Besøk nettside

Stiftet: 23.11.1918.
Årlig kontingent er for tiden kr.50,- pr medlem.

Leder og landsstyrerepresentant: Gunhild Olsen Moen
Epost

Vara landsstyrerepresentant: Unni B. Eldrup
Epost


Agitato - stiftet 1914
Elisabeth Bjerke Haugen, Mælgate 3, 3660 Rjukan
Tlf:
95 77 22 11 Epost


Brevik Blanda kor - stiftet 1944
Gro Bakke Eriksen
Tlf:
99 51 84 83 Epost


Mannskoret Brage
- stiftet 1913
Tom Rikard Larsen, Vestsida veg 640, 3677 Notodden
Tlf:
91 76 60 15 EpostNotodden Damekor
- stiftet 1917
Heidi Kaasa
Tlf: 90 80 35 41 Epost


Porsgrunn Kvinnekor
- stiftet 1925
Sissel L. Jensen
Tlf:
97 65 75 76 Epost


Sangkoret Midnattsol

Gunnvei Grice
Tlf: 47 32 07 96 Epost


Sangkoret Samklang - stiftet 1919
Svein Morten Torsnes
Tlf:
91 19 05 84 Epost

Trøndelag og Nord-Norge

Trøndelag og Nord-Norges Sangerforbund

Besøk nettside

Sammenslått i 1986
Trøndelag Arbeidersangerforbund - Stiftet: 1929
Nord-Norges Arbeidersangerforbund - Stiftet: 1935

Årlig kontingent er for tiden kr. 75,- pr medlem.

Leder og landsstyrerepresentant: Jørn Fjellsaune
Tlf:
97 04 72 41 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Tor Sebergsen
EpostKvinnekoret Sonare
- stiftet 1932
Grete Øiaas, Brit Grytbaks vei 4, 7049 Trondheim
Tlf:
91 59 10 25 Epost


Tromsø Mannskor
- stiftet 1931
Noralf Brandser, Fembøringen 7, 9017 Tromsø
Tlf:
90 99 88 58 Epost


Tromsø Sangforening
- stiftet 1989
Lise Kittelsen, Steinnesvegen 10, 9022 Krokelvdalen
Tlf:
93 24 96 79 Epost


Trondheim Damekor
- stiftet 1932
Sonja Størseth, Tonstadgrenda 55, 7091 Tiller
Tlf:
95 10 26 68 Epost

Vestfold og Buskerud

Vestfold og Buskerud Sangerforbund

Stiftet: 1922

Leder og landsstyrerepresentant: Vigdis Jagdum
Epost


Vara landsstyrerepresentant:Ragnhild Hontvedt
Epost

Drammensjentene
Vigdis Jagdum
Tlf:
90 68 98 06 Epost


Horten Damekor

Ragnhild Hontvedt
Epost

Østfold

Østfold Sangerforbund

Besøk nettside

Stiftet: 1. april 1921
Årlig kontingent er for tiden kr. 200,- pr medlem.

Leder og kandsstyrerepresentant: Wenche Nilsen
Batteriveien 24a, 1769 Halden

Tlf:
69 18 54 16 Epost

Vara landsstyrerepresentant: Ulf Rino Jansen
EpostBarne- og Ungdomskoret Toneklang - stiftet 1948
Elin Jensen, Høddalen 16, 1614 Fredrikstad
Tlf:
91 81 01 58 Epost


Borgen Sangkor
- stiftet 1990
Per Gunnar Støa, Riseveien 19, 1738 Borgenhaugen
Tlf:
90 91 12 08 Epost


Fagforeningenes Mannskor Sarpsborg
- stiftet 1906
Paul Arne Hageengen, Storgt. 21, 1723 Sarpsborg
Tlf:
91 30 39 34 Epost

Fredrikstad Damekor - stiftet 1945
Lise Jacobsen, Karivoldsveien 7, 1605 Fredrikstad
Tlf:
69 31 89 87 Mob: 98 08 77 81 Epost

Fredrikstad Mannskor - stiftet 1906
Svein Kronborg
Tlf:
93 32 17 11 Epost


Greåker Mannskor
- stiftet 1933
Tom Henriksen, Myravn. 37a, 1738 Borgenhaugen
Tlf: 91 77 38 66 Epost


Halden Damekor
- stiftet 1937
Wenche Nilsen, Batteriveien 24a, 1769 Halden
Tlf: 69 18 54 16 Epost


Kom og Syng Koret
- stiftet 1991
Finn Christian Lindeløff, Visterveien 10, 1719 Greåker
Tlf:
91 61 06 68 Epost


Moss Damekor
- stiftet 1946
Hilde Røer-Lindeman, Solveien 6b, 1536 Moss
Tlf:
41 65 89 87 Epost


Prima Damekor
- stiftet 2010
Lisbeth Nicolaysen
Tlf:
41 43 74 81 Epost


Sarpsborg Damekor
Anne Lise Olsen, Opsundveien 88, 1726 Sarpsborg
Tlf:
97 63 23 18 Epost


Spiro Vokalensemble
Marianne Olsen
Tlf:
97 03 12 04 Epost