Nyttig informasjon

Under har vi samlet nyttig informasjon for korene, relatert til noter og musikk.

Nasjonalbiblioteket

Pliktmessig avlevering til Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket tar vare på alt som gis ut av musikk i Norge. Alle som gir ut CD-er og vinylutgivelser i Norge skal etter pliktavleveringsloven avlevere to eksemplarer til nasjonalbiblioteket. Utøver eller plateselskap er ansvarlig for å avlevere, men distribuerer du dine utgivelser via Musikkoperatørene tar de seg av dette. Finner du ikke dine utgivelser i nasjonalbiblioteket sin database, er det fint om du kan sende to eksemplarer av hver utgivelse til de. Ta kontakt med nasjonalbiblioteket hvis du ønsker hjelp i forbindelse med dette.

Nasjonalbiblioteket tar også vare på alle typer omkringliggende musikkrelatert informasjonsmateriell, som plakater, løpesedler og flyveblader. Har du noe av dette liggende som vi ikke har mottatt fra deg tidligere så tar de gjerne imot to eksemplarer til sine samlinger.

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
PB 615, 8607 Mo i Rana

Mer om pliktavlevering finner du på biblioteket sine nettsider. Her finner du også brosjyren: Nasjonalbiblioteket tar vare på musikken (PDF), A4 plakaten Pliktavlevering av lydopptak (PDF) og informasjon om digital pliktavlevering av musikk.

Cantando

Alle medlemskor i NSF vil få fordel av våre medlemsrabatter hos noteforlaget Cantando.

Cantando: www.cantando.com - Direkte nedlastning av noter
Musikkforlaget: www.musikkforlaget.no - Tradisjonelt notekjøp
Music Engraving: www.musicengraving.biz - Musikk engraving/notesetting

TONO

NSF har som medlem i Norsk Musikkråd inngått ny solidarisk rammeavtale med TONO.

Det enkelte kor må fortsatt sende program for egne arrangerte konserter. Disse sendes direkte til Norsk Sangerforbund

Små konserter (0-50.000 kr):

Rammeavtalen dekker alle konserter som har en billettomsetning inntil 50.000, eller inntil 500 besøkende dersom det ikke er billettinntekt. Etter konserten er avholdt skal det meldes inn til TONO hvilke verk som er fremført, for å sikre korrekt avregning mellom rettighetshaverne.

Store konserter (50.000-200.000 kr):

For konserter mellom 50.000-200.000 kr i billettomsetning skal det betales 5% av hele billettomsetningen. Dette skal meldes inn til sentralleddet/hovedkontoret i organisasjonen, som melder dette videre til TONO. Frist for dette er 15. juli for konserter i første halvår, og 15. januar for konserter i andre halvår.

Konserter med over 200.000 kr i billettomsetning er ikke lisensiert gjennom rammeavtalen, disse må rapporteres enkeltvis og fortløpende fra det enkelte lag til TONO direkte. Strømming av konserter med eller uten publikum er ikke omfattet av rammeavtalen.

Minner om at avtalen er for de lokale ensemblene, det vil si at regionale og nasjonale konserter ikke er omfattet av avtalen.