Nyttig informasjon

Under har vi samlet nyttig informasjon for korene, relatert til noter og musikk.

Nasjonalbiblioteket

Pliktmessig avlevering til Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket tar vare på alt som gis ut av musikk i Norge. Alle som gir ut CD-er og vinylutgivelser i Norge skal etter pliktavleveringsloven avlevere to eksemplarer til nasjonalbiblioteket. Utøver eller plateselskap er ansvarlig for å avlevere, men distribuerer du dine utgivelser via Musikkoperatørene tar de seg av dette. Finner du ikke dine utgivelser i nasjonalbiblioteket sin database, er det fint om du kan sende to eksemplarer av hver utgivelse til de. Ta kontakt med nasjonalbiblioteket hvis du ønsker hjelp i forbindelse med dette.

Nasjonalbiblioteket tar også vare på alle typer omkringliggende musikkrelatert informasjonsmateriell, som plakater, løpesedler og flyveblader. Har du noe av dette liggende som vi ikke har mottatt fra deg tidligere så tar de gjerne imot to eksemplarer til sine samlinger.

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
PB 615, 8607 Mo i Rana

Mer om pliktavlevering finner du på biblioteket sine nettsider. Her finner du også brosjyren: Nasjonalbiblioteket tar vare på musikken (PDF), A4 plakaten Pliktavlevering av lydopptak (PDF) og informasjon om digital pliktavlevering av musikk.

Cantando

Alle medlemskor i NSF vil få fordel av våre medlemsrabatter hos noteforlaget Cantando.

Cantando: www.cantando.com - Direkte nedlastning av noter
Musikkforlaget: www.musikkforlaget.no - Tradisjonelt notekjøp
Music Engraving: www.musicengraving.biz - Musikk engraving/notesetting

TONO

Norsk Sangerforbund dekker fortsatt TONO-vederlagene for sine medlemskor

Fra 1. januar må dere søke om TONO-tillatelse for hver konsert, hvordan dette gjøres kan dere lese her: Konsert og event - TONO

Dette må koret gjøre:

1. Søke TONO om å få holde konsert, (Tid, sted, artister ev også repertoar
2. Få godkjenning fra TONO
3. Sende rapport til TONO med repertoar, antall publikum og billettinntekter
4. Motta faktura fra TONO og betale denne direkte til TONO
5. Sende kopi av betalt faktura til Norsk Sangerforbund, som refunderer TONO-vederlaget for konserter med billettinntekter under kr. 50000,- som en medlemsfordel.

Koret må selv ta kontakt med TONO hvis det er spørsmål ang konserter/TONO-vederlag.
Se https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

Her er brevet som TONO har sendt ut til alle medlemskorene i Norsk Sangerforbund/ Norsk Musikkråd