Hederstegn

Norsk Sangerforbund (NSF) er et gammelt forbund, og vi har tradisjon for å hedre våre medlemmer med hederstegn når de har vært aktive i et kor i lang tid.

  • Koret ved leder og kasserer/sekretær sender søknad på vegne av sine korister. Er en av disse jubilant selv, attesteres søknaden av to andre i styret.
  • Søknaden må sendes inn i god tid- minst to måneder før, med kopi til distriktet.
    • Ved medlemskap i flere kor/forbund i perioden må medlemskapet bevitnes av de respektive.

For 50, 60 og 70-års jubilanter må medaljen sendes inn til kontoret for å få på nytt anheng.
Send direkte til: NSF, Møllergata 39, 0179 Oslo

Elektronisk søknadskjema finner du her.

Utmerkelsene er hjemlet i forbundets vedtekter, paragraf 11:
§ 11 – Utmerkelser

a: Alle medlemmer som har sammenhengende medlemskap i NSF eller sammenhengende medlemskap i et annet landsomfattende sangerforbund tildeles forbundets:

• 5-årsmerke til sangere i barne- og ungdomskor i alderen 6 – 25 år.
• 10-årsmerke til sangere i barne- og ungdomskor i alderen 6- 25 år.
• 25-årsmerke etter 25 år.
• 40-års diplom og merke etter 40 år.
• 50-års plakett og merke etter 50 år.
• 60-års gave og merke etter 60 år.
• 70-års gave og merke etter 70 år.

b: Gullmerket er forbundets høyeste utmerkelse. Det gis etter styrets avgjørelse til personer som har gjort seg fortjent til den største anerkjennelse for fremragende virksomhet for forbundets fremgang og formål, lokalt og sentralt.

c: Dirigenter som har 25, 40, 50, 60 eller 70 år som dirigent for ett eller flere av NSFs kor, tildeles utmerkelser etter denne paragraf punkt a.