Landets eldste landsdekkende sangerforbund

Bergen 4

Ny dato for landsmøtet i Bergen

Landsmøtet i Bergen måtte dessverre forskyves igjen grunnet korona.
Ny dato er: 23.-24. oktober 2021

Les mer