Nyheter  Lørdag 1. juli 2023

Møteoversikt

Nyheter Moete

Styremøter avholdes fortløpende via Teams.

Neste møte:
Teamsmøte Onsdag 21.august kl 19.30

Arbeidsmøte i Styret - Lørdag 21.09 og Søndag 22.09.2024, Hamar

Teamsmøte Onsdag 06.11.2024 Kl 19.30


Neste styre og ledermøte: 19.01.2025 på Teams - innkalling sendes pr epost.

Neste Landsmøte: 24.01 og 25.01.2026 i Lillestrøm

Med forbehold om endringer.

Saker kan meldes på epost til NSF, eventuelt gjennom din leder av distrikstforbundet.