Nyheter  Torsdag 1. desember 2022

Møteoversikt

Nyheter Moete

Styremøter avholdes fortløpende via Teams.

Arbeidsmøte for styret:
Lørdag 26. august og Søndag 27. august 2023.

Distriksledermøte:
Søndag 22. oktober 2023 kl 18.00 via Teams.

Neste landsmøte er:
Lørdag 20. og søndag 21. januar 2024 i Trondheim.


Med forbehold om endringer.

Saker kan meldes på epost til NSF, eventuelt gjennom din leder av distrikstforbundet.