Nyheter  Mandag 19. juli 2021

Møter for Norsk Sangerforbund i 2021

Nyheter Moete

De neste møtedatoene i forretningsutvalget er:

Landsstyremøte på Teams 23.august kl. 21:00
Landsmøte i Norsk sangerforbund 23.-24. oktober 2021 i Bergen.

Saker kan meldes på epost til NSF, eventuelt gjennom din representant i landsstyret.