Nyheter  Torsdag 4. november 2021

Møter for Norsk Sangerforbund i 2021

Nyheter Moete

De neste møtedatoene i styret er:

Styremøter fremover:

Teamsmøte onsdag 6. april 2022 kl. 19:30

Teamsmøte onsdag 1. juni 2022 kl. 19:30

Arbeidsmøte på Teams lørdag 15.-søndag 16.januar 2022 i OSLO

Arbeidsmøte Lørdag 12. og søndag 13.februar 2022 i OSLO

Arbeidsmøte Lørdag 20. og søndag 21.august 2022 i OSLO

Ledermøte Lørdag 29. oktober og søndag 30. oktober 2022 i OSLOSaker kan meldes på epost til NSF, eventuelt gjennom din representant i landsstyret.