Nyheter  Torsdag 4. november 2021

Møter for Norsk Sangerforbund

Nyheter Moete

De neste møtedatoene i styret er:

Styremøter fremover:

Teamsmøte onsdag 31.08.2022 kl 19:00

Arbeidsmøte 16. -18. september 2022 i Halden

Ledermøte 29. oktober og 30. oktober 2022 i OSLO

Styremøte Fredag 27. oktober 2023 i Trondheim

Landsmøte Lørdag 28. og 29. oktober 2023 i Trondheim

Med forbehold om endringer.

Saker kan meldes på epost til NSF, eventuelt gjennom din leder av distrikstforbundet.