Kurs og opplæring gjennom NSF

Her finner du en liten oversikt over kurs og opplæring som tilbys av Norsk Sangerforbund eller andre organisasjoner vi samarbeider med. Finner du ikke noe interessant? Husk at koret ditt alltid kan sette i gang sitt eget kurs/seminar og søke om støtte fra forbundet til dette!

Ønsker dere å arrangere et felles kurs i distriktet deres kan dette gjerne bestilles gjennom musikkrådet vårt. Send en mail til norsksangerforbund@gmail.com med forespørsel.

Oversikt over kurs

VOFO læring og kompetanse

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring. Under dette programmet tilbyr VOFO seminarer, konferanser og andre møter om aktuelle emner innen feltet.

Kor og sangere som er organisert i Norsk Sangerforbund får medlemspriser på kurs hos Voksenopplæringsforbundet.Stammen i konseptet er månedlige dagsseminarer som i regelen holdes i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, ved Slottsparken i Oslo, en kort spasertur fra Nationaltheatret stasjon.Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp. VOFO Læring og kompetanse skal være motiverende og inspirerende for deltakerne i deres arbeid med å utvikle interessen for voksnes læring og læring i frivillig sektor i Norge.Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes.

Påmelding per epost eller per tlf: 22 41 00 00

Vennlig hilsen,

Voksenopplæringsforbundet
Gro Holstad, Generalsekretær
Astrid Thoner, Seniorrådgiver

Dirigentkurs

Norsk Sangerforbund er en del av Koralliansen, og gjennom disse har vi tilgang på dirigentkurs.

Koralliansen har allerede lagt ut kursene for 2020, og her er det mye spennende for både nye, gamle, aspirerende og helt grønne dirigenter. Hele oversikten finner du her.

Mentor-ordning for dirigenter

Trenger du ny inspirasjon som kordirigent?

Koralliansen setter nå i gang runde nummer to med mentorordning i Norge!Mentorordningen er en del av satsingen på dirigenter Koralliansen har.Ordningen går ut på at du som dirigent blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent(en mentor) gjennom ett år (høsten 2019 og våren 2020). Dersom du er interessert i å være med på en slik ordning er det bare å melde seg på.

Litt om opplegget:
Hver mentor vil følge opp tre til fem dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flereganger og du vil få innspill og tips tilpasset dine behov. Eksempler på slike møteplasser vil være:

  • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer dere har
  • En helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og får veiledning av mentoren under arbeid med korene
  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor. I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

Hvem kan delta?
Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanningeller opplæring i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og som trenger påfyll. Det er heller ingen krav til organisasjonstilknytning for koret.

Hvor mye koster det?
Mentorordningen er subsidiert av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,-kroner. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen. For medlemskor i Norsk sangerforbund kan dirigenten søke om støtte fra dirigentfondet også for å dekke inn utgifter til kurset. Koralliansen har også et dirigentfond man kan søke om støtte fra. Disse har litt forskjellige kriterier, les mer om disse på de respektive hjemmesidene til DSF og Koralliansen.

Hvem er mentorene?
Mentorene er kvalifiserte og erfarne kordirigenter. Du vil få vite hvem mentoren i ditt område er før du bestemmer om du vil være med. Søk om plass innen 10.05.2019 for å være med på denne fantastiske ordningen! Du kan lese mer om Koralliansen og mentorordningen på www.koralliansen.no

Kurskatalog NSF

Kurskatalogen er i stadig utvikling. Har du innspill til kurs eller kursholdere du ønsker å finne her, eller tips om en fantastisk kursholder du har vært på kurs med, må du gjerne sende oss innspill om dette.