Støtteordninger

I fanene under finner du oversikt over de støtteordningene som Norsk Sangerforbund(NSF) gir ut eller administrerer.

NSF har noen egne støtteordninger, men noen er også gjennom eksterne organisasjoner. I Norge har vi lokale musikkråd i hver region, som forvalter de midlene som kommer fra staten til kultur. Sjekk ut ditt lokale musikkråd for hvilke ordninger de har og søknadsfrister for disse- vi har ikke tatt med de her, siden det er store lokale variasjoner.

Sangfaglige tiltak

Sangfaglige tiltak i koret

Skal koret ditt gjøre noe for å heve den sangfaglige kvaliteten i koret? Da kan dere søke om støtte til dette fra Norsk Sangerforbund! Med sangfaglige tiltak menes alle kurs, seminarer med mer som er ment å heve koret sangfaglig. Dette er ikke ment som en ren konsertstøtte, det kan man søke om støtte til fra sitt lokale musikkråd.

 1. Det skal kun søkes til sangfaglige tiltak gjennomført av NSFs medlemmer. (Det må derfor begrunnes hvorfor dere mener dette er et sangfaglig tiltak i beskrivelsen.)
 2. Søknadsbeløpet kan ikke overgå utgiftsbeløpet, men må være saklig begrunnet med et budsjett.
 3. Maks bevilgningsbeløp er på 10.000. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søknadsskjemaet finner du her

Dirigenter

Støtte til utvikling av dirigenter

I NSF har vi satt av et fond til utvikling av dirigenter, dette administreres av musikkrådet i NSF. Ditt kor kan søke om støtte til kurs, seminarer eller andre fagutviklende tiltak for deres dirigent. Mentorordningen og dirigentkursene i regi av Koralliansen er meget aktuelle opplegg som dette fondet kan være med på å dekke. Søknader vurderes fortløpende av musikkrådet.

Send søknad til oss på epost der dere beskriver tiltak og kostnad- det er stor sannsynlighet for å få et positivt svar på søknaden!

Søknadsskjema for dirigentutvikling hos NSF:
Skjema for søknad

Skjemaet er i PDF-format. For å å få åpnet det eller sendt inn dette skjemaet med utfylt tekst kan det være nødvendig å laste ned skjemaet på egen pc, åpne det i en program for pdf-lesing som for eksempel adobeacrobat. Da kan man fylle det ut og lagre det med endringer, for deretter å legge ved skjemaet som vedlegg i mailen. Du kan også kopiere alt innholdet fra skjemaet og lime det direkte inn i en epost.


Nasoms reisestipend for dirigenter
For dirigenter som reiser till Sverige, Finland, Norge, Danmark eller Island med sitt kor og som er medlem i Svenska Arbetarsångarförbundet, Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund, Suomen Työväen Musiikkiliitto eller i Norsk Sangerforbund. Stipendet gjelder ikke reiser i eget land.

Les mer om retningslinjer og innsending av søknaden her

Dirigentfondet i Koralliansen

Dirigentfondet i Koralliansen

I tillegg til NSF sin egen støtteordning for dirigentuvikling, har også Koralliansen et dirigentfond man kan søke om støtte fra koralliansen.

Momskompensasjon

Søknad om momskompensasjon

Som frivillig organisasjon har vi ikke momsfritak som bedrifter har, men vi har et tilbud om en delvis erstatning gjennom momskompenssjonen. Dette betyr at det hvert år settes av en pott i statsbudsjettet til dette, som kulturlivet så må fordele seg imellom.

For at ditt kor skal få en kompensasjon for momsutgifter må du sende inn søknad om dette til forbundet. Denne ordningen administreres av forbundets kasserer, og absolutt siste frist for innsending av skjemaet for refusjon er i august, se skatteetaten for frist år til år.

Skjemaet finner du her- på skjemaet står det også informasjon om hvordan dette skal gjøres og hvor man retter spørsmål. - Så send inn søknaden!

Last ned skjema her: Moms refusjon 2022

Grasrotandel

Støtt ditt lokale kor gjennom Norsk Tipping

Mange kor har registrert seg og blitt med i Grasrotandelen til Norsk Tipping.I den anledning håper vi på at så mange som mulig av våre samarbeidspartnere, venner og bekjente vil bidra til at våre kor kan få mest mulig økonomisk støtte gjennom denne ordningen. Alt dere trenger å gjøre når det leveres tipping eller andre spill gjennom Norsk Tipping, er å registrere ditt lokale kor som bidragsmottaker i Frivillighetsregisteret. Dette kan gjøres på flere måter, enten å oppgi korets organisasjonsnummer hos kommisjonæren, ta med strekkode eller gjennom nettspill på internett.

Klikk her og søk opp deres kor i ordningen. Her finner dere også flere opplysninger om ordningen


NB! Viktig å merke seg at det IKKE går utover din innsats eller eventuelle premier.

For våre medlemmer vil denne støtten - som utgjør 7% (pr. 02.18) av Norsk Tipping sitt overskudd - bety kjærkomne kroner inn i ellers mange slunkne kor kasser.

Vi takker på forhånd for deres støtte gjennom Norsk Tipping.

Aktivitetsmidler

Aktivitetsmidler og produksjonsstøtte

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Midlene er fordelt på to støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor.

ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke.

 1. Produksjons- og driftsstøtte for kor
  Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. ​Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her.
  Frist 15. oktober. ​​
 2. Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle
  Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.


Faste søknadsfrister:
15. mars og 15. september
Mer informasjon og link til søknadsskjema finner du her.

Voksenopplæring

Voksenopplæringstilskudd fra Musikkens Studieforbund

Alle kor tilsluttet NSF kan søke om voksenopplæringstilskudd gjennom Musikkens Studieforbund.

For tiden kan man få utbetalt inntil kr 100,- pr. øvelsestime med lærer, og inntil kr. 40,- pr. øvelsestime uten lærer (alle dirigenter er godkjente lærere). Norsk Sangerforbund trekker ikke administrative kostnader fra denne støtten, den går uavkortet til korene.

Hvordan gjør jeg dette?

Første gang du søker: Bestill brukernavn og passord i god tid før du skal i gang, og finn fram til bruksanvisningene på nettsidene, og finn fram telefonnummeret til ditt lokale musikkråd, i tilfelle du skulle behøve hjelp (se link lenger ned på siden).


På begynnelsen av hvert semester må du logge deg inn og registrere kurs for semesteret som kommer. Du legger inn øvingsdatoer og hvem som skal delta- denne informasjonen kan redigeres senere. Du finner mer informasjon, bruksanvisning og kontaktinfo med mer her.


Husk å vær ute i god tid med å registrere kommende kurs, spesielt om du aldri har gjort dette før. Det tar litt tid, men husk at du alltid kan få god hjelp og veiledning hos ditt lokale musikkråd. De finner du oversikt over her.


På slutten av hvert semester må du registrere inn oppmøte for hver enkelt deltager på hver enkelt øvelse. Hver time teller, så her er det lurt å være nøyaktig. Husk å sjekk registreringsfrister for kurs og oppmøte hos ditt lokale musikkråd, de pleier å være i begynnelsen av januar og begynnelsen av juli hvert år.

Reisestipend fra VOFO

Reisestipend fra VOFO

NSF er gjennom Norsk Musikkråd medlem i Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

VOFO avholder med jevne mellomrom kurs og arrangementer som mange kor, dirigenter og distriktsforbund kan ha stor glede av. De deler årlig ut blant annet et reisestipend. Fristen for å søke om dette pleier å være i november, du kan lese mer på VOFO sine nettsider.

De har også en spennende ressursbank som alle kan benytte seg av, her har de mye spennende stoff rundt temaet voksenopplæring.

På hjemmesiden til Norsk Musikkråd finner du en oversikt over de nasjonale støtteordningene.

Skjema for reiseoppgjør for Norsk Sangerforbund

Her kan du laste ned skjema for reiseoppgjør.