Om oss

Stiftet 1. mai 1908, les mer om vår historie her.

Organisasjonsleddene

Landsstyret

Bergen Sangerforbund
Representant: Birgit Annie Stav
Vara representant: Helga Anne Stavdal


Hedmark og Oppland Sangerforbund
Representant: Kåre Haugli
Vara representant: Ronny Rusten


Oslo Arbeidersangerforbund
Representant: Jan Fredrik Nord
Vara representant: Ann Hilde Warvik

Rogaland Sangerforbund
Representant: Ragnhild McInally
Vara representant: Kristina Hetland


Romerike Arbeidersangerforbund
Representant: Bjørn Øien
Vara representant: Inger Lise Mobråten


Sogn og Fjordane Arbeidersangerforbund
Representant: Eldbjørg Saksvikrønning
Vara representant: Britt Helene Vee Natvik


Sørlandet Sangerforbund
Representant: Jorunn Løkås
Vara representant: Liv T. Vigebo


Telemark Sangerforbund
Representant: Gunhild Olsen Moen
Vara representant: Unni B. Eldrup


Trøndelag og Nord-Norge Sangerforbund
Representant: Jørn Fjellsaune
Vara representant: Tor Sebergsen


Vestfold og Buskerud Sangerforbund
Representant: Vigdis Jagdum
Vara representant: Ragnhild Hontvedt


Østfold Sangerforbund
Representant: Wenche Nilsen
Vara representant: Ulf Rino Jansen

Forretningsutvalget

Forretningsutvalget i Norsk Sangerforbund er det organet som sørger for den daglige driften av forbundet. Landsstyret gir føringer for hvordan forbundet skal styres, og forretningsutvalget er ansvarlige for den daglige driften i mellom landsstyremøtene.


Leder:
Heidi Pedersen, Bynesveien 90, 7018 Trondheim
Tlf:
90 88 31 33 Epost

Nestleder/Studieleder:
Jan Fredrik Nord, Svingen 10 D, 0196 Oslo
Tlf: 971 96 408 Epost

Sekretær:
Ann Hilde Warvik, Vammaveien 118, 1813 Askim
Tlf:
93 67 11 65 Epost

Kasserer:
Laila Sæther, Riihimäkivn 41, 2013 Skjetten
Tlf:
63 84 30 83 Mob: 98 09 36 25 Epost

Styremedlem:
Evy Sypriansen, Kjelsåsveien 6a, 0488 Oslo
Tlf:
90 67 20 28 Epost

1. vararepresentant:
Gunhild Fjeldberg Thorgrimsen, Kirkevikvegen 64, 5307 Ask
Tlf:
40 41 89 22 Epost

2. vararepresentant:
Margit Hølmo, Glostrupveien 28, 2013 Skjetten
Tlf:
97 98 95 71

BU-utvalget

Utvalget skal være pådriver i arbeidet for Norsk Sangerforbund sine barne- og ungdomskor.

Det eldste barne- og ungdomskoret i Norsk Sangerforbund ble stiftet i 1948.
Barne- og ungdomskorene har som formål å vekke interesse for sang og fremme nye aktiviteter for sine medlemmer.

Hvorfor synge i barne- og ungdomskor?

  • Du kan skaffe deg venner med samme interesse.
  • Du får mulighet til å utvikle sangstemmen din.
  • Du kan synge i barne- og ungdomskor fra du begynner i grunnskolen til du er i 25 års alderen.
  • Barnekorene kan også være en rekrutteringskilde for de voksne korene.
Musikkrådet i NSF

Leder:

Medlem:
Eli Anne Enderød, Skyttelen 13, 1536 Moss
Tlf:
41 45 69 37 Epost

Medlem:

Tage Tysland
Epost


Sekretær
(representant fra forretningsutvalget):
Evy Sypriansen, Kjellsåsveien 6a, 0488 Oslo
Tlf:
90 67 20 28 Epost