Nyttige skjema

Under finner du noen nyttige skjema, blant annet for årsrapport til NSF som må sendes inn ved slutten av hvert kalenderår.

Rapportskjema for NSF

Skjemaet brukes til å rapportere inn antall medlemmer, konserter og kontaktinfo for koret ditt til NSF. Skal sendes inn til NSF ved avslutning av hvert kalenderår.

Reiseoppgjør for NSF

Dette skjemaet bruker du når du skal søke om oppgjør for reiseutgifter du har hatt i forbindelse med Norsk Sangerforbund sine arrangementer. Leveres til NSF så snart som mulig etter reisen.