Fordeler og tilbud for våre medlemmer

Som medlem hos Norsk Sangerforbund (NSF) får du og ditt kor tilgang på flere gode fordeler og tilbud.


Her er våre gode medlemsordninger og på støtteordninger kan du finne utdypende informasjon om du ulike fordelene koret og du får:

 • Støtte til sangfaglig tiltak
 • Støtte til utvikling av dirigenter
 • Vervepremie
 • Voksenopplæringsmidler
 • Tonens Makt - medlemsblad
 • Dirigentfondet i Koralliansen
 • Distrikts-,Landsanger- og Nordiske Stevner
 • Momskompensasjon
 • Tono - Norsk Sangerforbund dekker fortsatt TONO-vederlagene for sine medlemskor
 • Grasrotandelen
 • Aktivitetsmidler og Produksjonsstøtte
 • Reisestipend VOFO
 • Nasoms reisestipend for dirigenter

NSF har mange egne støtteordninger, noen er også gjennom organisasjoner vi er medlem av eller samarbeider med, som er finansiert av det offentlige. I Norge har vi lokale musikkråd i hver region, som forvalter de midlene som kommer fra staten til kultur. Sjekk ut ditt lokale musikkråd for hvilke ordninger de har og søknadsfrister- vi har ikke tatt de med her, siden det er store lokale variasjoner. Se på: Musikk.no

Medlemstilbud

Vi har gleden av å tilby våre medlemmer reduserte priser hos ulike relevante leverandører, under ser du noen av disse.

ChoirMate

ChoirMate er et digitalt system dere kan bruke til å dele noter og lydfiler, registrere frammøte, aktivteter og fravær, holde oversikt over repertoar, konsertprogrammer, kalenderfunksjoner og mye annet. Norsk Sangerforbund anbefaler ChoirMate for kor som ønsker et godt digitalt verktøy til øving og samhandling.

Som medlem av NSF får koret 20% rabatt på gruppepakken av ChoirMate. Følg lenken NSF og se alle de gode funksjonene koret ditt kan få glede av. Dette gjør korhverdagen enklere både for korist og dirigent. Her er alt koret trenger samlet på ett sted.

Hver av sangerne i koret kan installere ChoirMate på mobiltelefonen og/eller nettbrettet sitt, og så er dere i gang. Mange av funksjonene i ChoirMate kan dere bruke kostnadsfritt. Men - dersom dere ønsker å utnytte samtlige funksjoner i ChoirMate, kan dere prøve ut en gruppepakke hvor dere får ubegrenset lagringsplass samt mye annet nyttig.

Bli bedre kjent med ChoirMate ved å klikke her. Eller, dersom du har lyst til å se en videopresentasjon av verktøyene, kan du klikke her.

Her finner du ChoirMate for iOS
Her finner du ChoirMate for Android

If verdisak- og ulykkesforsikring

Verdisaksaksforsikring og ulykkesforsikring (If-forsikringsavtale - SP899561).
Pris: kr. 40 pr. medlem

Verdisak:
Forsikringen dekker lagets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg i lagets øvingslokale eller på lager. Lagets eiendeler er forsikret for kr. 10 000 multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 200 000. Verdisaksforsikringen omfatter for eksempel fane, lydanlegg og instrumenter. Den gjelder over hele verden og dekker skade når utstyret står på lager, brukes på øvelse eller konsert, er under transport og opphold underveis. Forsikringen kan også dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte med maks. kr. 10 000. Maksimal forsikringssum kan utvides med tillegg på kr. 50 000. Pris, kr. 700 pr. tillegg.

Ulykke:
Menerstatning ulykke: Kr. 500 000 | Dødsfallerstatning ulykke: Kr. 50 000

Bestill forsikring hos Norsk Sangerforbund per e-post.

Rutine ved innmelding av skade
1. Koret/enkeltmedlemmet tar kontakt med organisasjonen/dere
2. Dere sender meg en epost med bekreftelse på medlemskap/innmeldt i avtalen
3. NMR sender medlemmet et spørreskjema
4. NMR følger opp med å legge inn skadesak og dokumentasjon skade ring 02400

Råd og veiledning i forbindelse med øvingslokale

Norsk Musikkråd vet at kun 15 – 20 % av alle lokaler som brukes til musikkformål er egnet til bruken. 80 – 85 % er altså uegnet. Det er med andre ord overveiende sannsynlig at lokalet som koret ditt øver i egentlig ikke holder mål. Rommet kan være for lite eller for stort, kan ha for lang eller for kort etterklang, ventilasjon og lysforhold kan være for dårlig, det kan støye fra tekniske installasjoner, naborom og andre omgivelser, lagermulighet, mangler osv.

Gjennom prosjektet Rom for spilleglede ivaretar Norsk Musikkråd også korenes behov for egnete lokaler til både øving og framføring. Prosjektet har bl a utarbeidet tre sjekklister for øverom, hvorav den ene er for kor. Ta en titt på denne for å lære litt om korlokaler og hva du skal se etter for å vurdere rommets egnethet. Sjekklista kan lastes gratis ned her.

Vil du lære mer om musikklokaler bør du sjekke ut «Norsk Musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål». Normene, som også er gratis, finner du her.

For «viderekomne» anbefales "NS 8175" Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse», verdens første nasjonale standard for akustikk i musikklokaler. NS 8175 må kjøpes fra Standard Norge. Det er viktig at standarden legges til grunn når kommuner og andre skal bygge nye musikklokaler eller pusse opp/bygge om eksisterende lokaler. Hvis kommunen skal i gang med et prosjekt som omfatter lokaler som skal brukes til musikkaktiviteter, så meld fra om at NS 8175 finnes – det er langt fra sikkert at kommunen din er kjent med standarden!

Rabatt på kornoter

Cantando Musikkforlag A/S tilbyr 10% rabatt på deres egne utgivelser når man handler notesett til kor, og 25% rabatt på abonnementsordningene deres. Kor, dirigenter og sangere kan også be om råd og veiledning fra Cantando sine fagfolk når man trenger det- dette kan være både til valg av repertoar og å utforske muligheter som finnes innen noter og repertoar. Ta gjerne kontakt med Cantando, de er der for oss og hjelper oss gjerne!

Norsk Profildesign

Fordeler for medlemmer av Norsk Musikkråd

NSF er medlem i Norsk Musikkråd og alle distrikt/kor kan benytte seg av denne fordelen. Medlemmer av Norsk Musikkråd gis opptil 25% rabatt på alt av profil og reklameprodukter.

Les mer om de ulike mulighetene til profileringsartikler her: https://www.profildesign.no/nm

Hotellavtale med Nordic Choice

NSF har avtale med Nordic Choice hotellene. Dette gir oss rabatt på Comfort, Quality og Clarion Collection hotellene. Se mer om avtalen og rabattkode som oppgis ved bestilling her.