Bli med i fellesskapet

Norsk Sangerforbund(NSF) er Norges eldste korforbund, og organiserer kor over store deler av landet. Å være medlem hos oss er enkelt.

Vi jobber stadig for at korene våre skal få en lettere hverdag og kunne bruke tid på det vi alle liker aller best- å synge! Med en enkel organisasjon og lave driftskostnader, blir det mer penger ut til korene i form av tilskudd og støtteordninger.

Hvorfor bør koret mitt melde seg inn i Norsk Sangerforbund?

 • Dere må være medlem i et forbund for å kunne søke på voksenopplæringsmidler-dette er gode penger å ta med inn i den daglige driften. NSF tar ikke noen administrasjonsavgift på voksenopplæringsmidlene, disse går uavkortet til korene.
 • Dere kan søke om støtte til kurs, seminarer, dirigentutvikling med mer gjennom forbundet.
 • Dere får tilgang på en gunstig kollektiv verdisaksforsikring og ulykkesforsikring
 • Kollektiv TONO-avtale gjennom Norsk Musikkråd, en avtale som gjør at det enkelte kor ikke betaler TONO-avgift direkte for egenarrangerte mindre konserter, men rapporterer konsertene inn til forbundet for felles innrapportering.
 • Invitasjoner til landsangerstevner, nordiske stevner, korstevner og andre arrangementer med jevne mellomrom. Stevner er normalt åpne for alle som ønsker, og er en utrolig trivelig arena å møte andre kor og sangere på.
 • Rabatter på noter, hotellrom, strømavtaler, kurs og andre fordeler gjennom forbundet eller samarbeidende organisasjoner.
 • Tilbud om organisasjonskurs, dirigentkurs og sangfaglige kurs og seminarer med jevne mellomrom. NSF har en maks deltageravgift på egne arrangerte kurs, noe som gjør at prisene skal være overkommelige.
 • Vi har et aktivt musikkråd med sterke fagpersoner som jobber hardt for å utvikle kurstilbudet vårt, både for sangere og dirigenter.
 • Vi er et gammelt forbund med lange tradisjoner, og trofaste korsangere får hedersmerker etter lang og tro tjeneste i forbundet.
 • Nyhetsbrevet Tonens Makt
 • Vi er et lite forbund, så hvert enkelt medlem har stor påvirkningskraft. Er det et tilbud du ønsker deg, så send gjerne en mail til norsksangerforbund@gmail.com, så skal vi se hva vi kan gjøre!
 • Forbundet driftes på frivillig basis, styret nåes enkelt på telefon og mail.
 • Vi er aktive i hele landet. Arrangerer lokale kurs, stevner og sosiale tilstelninger til glede for alle sangerne.

Se alle våre fordeler HER