Nyheter  Lørdag 25. februar 2023

Informasjon til dirigenter

Norsk Sangerforbund ønsker å ta vare på sine dirigenter,

Dirigent 2

Dirigentkurs fra koralliansen!

Her er det bare å melde seg på- husk at medlemskor i Norsk sangerforbund kan søke om støtte til kurs for dirigenten sin, men også for å kurse potensielle reserve- og hjelpedirigenter.

Du må heller ikke fungere som dirigent nå for å gå på kurs, det holder lenge at du har lyst å lære mer om dirigering. Så- hopp i det og meld deg på, KorNorge trenger alltid flere og bedre dirigenter!

Link til kursene finner du her: Dirigentkurs Koralliansen

CREO hovedlogo lysbakgrunn RGB logo 01

Arbeidsavtaler og kontrakter

Norsk Sangerforbund ønsker gode lønns- og arbeidsbetingelser for våre kor sine dirigenter.
Vi oppfordrer dirigentene til å tegne medlemskap i FONOKO (Foreningen norske kordirigenter) som, på lik linje med oss, er en del av Koralliansen.
Vi oppfordrer våre kor til å ha et ryddig og godt gjensidig samarbeide med sine dirigenter.

Kontrakter og skjemaer

https://creokultur.no/lonn-og-arbeidsvilkar/kontrakter-og-skjemaer/

Innmelding Fonoko: HJEM | fonoko

Dirigentkurs 1

Dirigentstipend fra koralliansen

Vår 2023

Fristen for å søke om stipend for våren 2023 gikk ut 15. februar 2023

Neste frist for søknad er 15. september 2023

Koralliansen Stipendordning

Husk å sette deg godt inn i retningslinjene før du sender inn din søknad. Det er mange som skriver gode søknader og vi trenger så utfyllende informasjon av deg som mulig for å kunne vurdere søknaden din på en god faglig måte.

Rapportering
Rapporteringsskjema sendes ut til alle stipendmottakere per e-post. Har du ikke fått skjema? Ta kontakt med koralliansen@koralliansen.no

Om Koralliansens dirigentstipend
Koralliansen har fra 2018, som del av sin dirigentsatsing, opprettet en stipendordning for kordirigenter. Ordningen har som mål å heve faglig nivå og engasjement hos kordirigenter. Det kan søkes om stipend til kurs, seminarer, studieturer og personlig veiledning og alle søknader må følge retningslinjene for dirigentstipend som du kan lese her.

Tips og triks
Vi har tidligere hatt en digital gjennomgang av hvordan søknaden foregår til stipendet. Her kan du lese en sammenfatning av spørsmål og svar om søknaden:
Spørsmål og svar.