Nyheter  Tirsdag 21. februar 2023

Rammeavtale med Tono for 2023

Det enkelte kor må fortsatt sende program for egne arrangerte konserter. Disse sendes direkte til Norsk Sangerforbund

For korene i Norsk Sangerforbund ønsker vi å fremheve disse punktene:

Små konserter (0-50.000 kr):Rammeavtalen dekker alle konserter som har en billettomsetning inntil 50.000, eller inntil 500 besøkende dersom det ikke er billettinntekt. Etter konserten er avholdt skal det meldes inn til TONO hvilke verk som er fremført, for å sikre korrekt avregning mellom rettighetshaverne.

Store konserter (50.000-200.000 kr):For konserter mellom 50.000-200.000 kr i billettomsetning skal det betales 5% av hele billettomsetningen. Dette skal meldes inn til sentralleddet/hovedkontoret i organisasjonen, som melder dette videre til TONO. Frist for dette er 15. juli for konserter i første halvår, og 15. januar for konserter i andre halvår. Konserter med over 200.000 kr i billettomsetning er ikke lisensiert gjennom rammeavtalen, disse må rapporteres enkeltvis og fortløpende fra det enkelte lag til TONO direkte. Strømming av konserter med eller uten publikum er ikke omfattet av rammeavtalen.

Hele støtteordningen og informasjon om TONO finner du her:

Rammeavtaler med TONO – Norsk musikkråd
Musikkrapportering til TONO – Norsk musikkråd