Nyheter  Onsdag 11. oktober 2023

Brudd i forhandlingene om ny TONO-avtale

TONO bryter forhandlingene om ny avtale, gjeldende fra 1. januar 2024. Norsk Sangerforbund vil fortsatt dekke TONO-avgiften for alle medlemmer.

Norsk Sangerforbund har som medlem i Norsk Musikkråd rammeavtale med TONO. Det frivillige musikklivet har hatt rammeavtaler med TONO siden 90-tallet. Avtalen gir lagene rett til fremføring (lisensiering) og betaling av vederlag for fremføring av musikkverk som TONO forvalter for sine medlemmer. Dagens avtale gjelder ut 2023.

I forhandlingene krever TONO over 40% økning for å kunne videreføre TONO-avtalen. TONO forventer også at hvert enkelt kor skal rapportere direkte til TONO, dette vil føre til både økonomisk og administrativt merarbeid. Norsk Musikkråd og TONO er ikke enige om ny avtale og pr 1. januar 2024 står lag og foreninger uten kollektiv TONO-avtale.

Norsk Sangerforbund vil fortsatt dekke TONO vederlagene til medlemskorene.
Vi håper partene opptar forhandlingene slik at ordningen for landets 4500 lag og foreninger får en ny felles avtale. Eksisterende avtale varer ut 2023. Styret i Norsk Sangerforbund vil se på rutinene for rapportering hvis ikke ny ordning kommer på plass.
TONO-vederlaget er en viktig medlemsfordel. Norsk Sangerforbund vil fortsatt at det skal være enkelt økonomisk og rapporteringsmessig for korene å melde inn sin aktivitet som utløser TONO-avgift, og vil fortsatt dekke TONO-vederlagene for sine medlemskor.