Nyheter  Onsdag 13. desember 2023

Medlemsfordel i Norsk Sangerforbund består

TONO bryter forhandlingene om ny avtale, gjeldende fra 1. januar 2024. Norsk Sangerforbund vil fortsatt dekke TONO-avgiften for alle medlemmer.

Norsk Sangerforbund dekker fortsatt TONO-vederlagene for sine medlemskor

Fra 1. januar må dere søke om TONO-tillatelse for hver konsert, hvordan dette gjøres kan dere lese her: Konsert og event - TONO

Dette må koret gjøre:

1. Søke TONO om å få holde konsert, (Tid, sted, artister ev også repertoar)
2. Få godkjenning fra TONO
3. Sende rapport til TONO med repertoar, antall publikum og billettinntekter
4. Motta faktura fra TONO og betale denne direkte til TONO
5. Sende kopi av betalt faktura til Norsk Sangerforbund, som refunderer TONO-vederlaget for konserter med billettinntekter under kr. 50000,- som en medlemsfordel.

Koret må selv ta kontakt med TONO hvis det er spørsmål ang konserter/TONO-vederlag. Se https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

Her er brevet som TONO har sendt ut til alle medlemskorene i Norsk Sangerforbund/ Norsk Musikkråd